Etre Moderne

bedrijf

Etre Moderne is de Hasseltse designstudio van Philippe Vermeersch en Caroline Gielen. De twee startten Etre Moderne in 2015 en zijn gespecialiseerd in verlichting, furniture & object design. Ze bieden zowel designconcepten als begeleiding in het proces van productontwikkeling tot en met productie.