Bram Boo

designer

Bram Boo studeerde af in Industriële Kunst aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in Hasselt. Zo breed de betekenis van het begrip design is, zo breed is zijn benadering ervan, bepaald door het vinden van de juiste balans tussen functie, techniek, cultuur, emotie en persoonlijke input. Door de gebruikelijke regels aan de kant te zetten, streeft Bram Boo om nieuwe ideeën en emoties te creëren met een focus op functie en esthetische waarden. Bram Boo was coach van Toegepast 13 en 14.

Core Discipline(s)

Industrial Design