Carla Swerts

designer

Carla Swerts studeerde Illustratie aan de MAD-faculty in Hasselt en werkt momenteel aan een doctoraat in de kunsten aan UHasselt. In haar promotieproject ‘Orientalism Revisited’ stelt ze de representatie van het Midden-Oosten in het Westen ter discussie. De connotatie met geweld en bedreiging enerzijds en exotische fantasieën anderzijds maakt de Oriënt impopulair in hedendaagse westerse kunst. Swerts weerlegt deze stereotypes door de zintuiglijke en verhalende aspecten van haar ervaringen en reisindrukken te benadrukken. Haar werk wordt beïnvloed door grafische technieken die gebaseerd zijn op archeologische tekeningen en topografische kaarten, oude foto’s en reisverslagen van schrijvers en kunstenaars die in de afgelopen eeuwen de Oriënt hebben bezocht. Carla is laureate van Toegepast 19.

Core Discipline(s)

Graphic Design