Eline Cautreels

designer

In duo met Maarten De Beukelaer onderzoekt Eline Cautreels hoe de continu veranderende interactie tussen zonlicht en architectuur onze perceptie van de ruimte beïnvloedt. Aan de hand van interventies in bepaalde ruimtes trachten zij de oncontroleerbare expressies van de zon rechtstreeks vast te leggen op fotopapier of vloeibare emulsies. Op die manier creëren zij beelden die onvatbare, abstracte begrippen zoals ‘licht’ en ‘het verloop van tijd’ op een andere manier zichtbaar maken voor de toeschouwer. Het contrast tussen gangbare fotografie en deze interventies in situ wordt versterkt door de digitale registratie van het ontstaansproces. Terwijl aan de ene kant het natuurlijke resultaat het brandpunt bepaalt, legt de camera-gestuurde fotografie aan de andere kant op een afstandelijke en neutrale manier het ontstaansproces ervan vast. Eline is laureaat van Toegepast 17.

Core Discipline(s)

Architecture