Niek Kosten

designer

Niek Kosten is grafisch ontwerper, onderzoeker en docent. Hij maakt deel uit van de onderzoeksgroep Social Spaces (LUCA School of Arts) waar hij momenteel aan zijn doctoraatsonderzoek werkt over de kritische verbeelding van maatschappelijke kwesties met vernaculair grafisch ontwerp. Bij LUCA doceert Niek op het gebied van critical design, publieke ruimte en grafisch ontwerp binnen de opleiding Interaction Design & Game Design. Hij is medeoprichter van Kopij, een grafisch werkplek / collectief en creëert als autonoom ontwerper artistiek werk dat problematieken in de samenleving verkent.

Core Discipline(s)

Graphic Design