MagazineEvents

Artistic encounters in the Anthropocene

Dinsdag 20 februari vindt de vijfde A-Z night plaats. Niet langer vormt de natuur de mensheid, maar vormen WIJ de wereld. Ons handelen heeft invloed op alle leven op aarde. Dit is het uitgangspunt van de term ‘het Antropoceen’. Hoe kan de artistieke praktijk zich constructief verhouden tot dit kritische concept? Welke nieuwe methoden en kennis kunnen perspectief bieden op een wereld vol onzekerheden?

De term ‘het Antropoceen’ is in opmars. Een groeiende groep wetenschappers en opiniemakers claimen dat er een nieuw geologisch tijdperk is aangebroken: het tijdperk van het Antropoceen. Dit tijdperk duidt de vergaande gevolgen en alarmerende consequenties die het handelen van de mensheid op globale schaal met zich meebrengt. Terwijl onze invloed op alles om ons heen blijft toenemen, kunnen we de natuur misschien niet meer natuurlijk noemen. Bewust, dan wel onbewust, leggen we daarmee de toekomst van zowel de mensheid als de aarde op de weegschaal.

Welkom in ‘het Antropoceen’; het tijdperk waarin de mensheid de heersende kracht is geworden. De term wordt zowel gehyped als betwist, maar hoe we het ook wenden of keren, we kunnen er niet omheen. Tijdens deze – hoogstwaarschijnlijk – donkerste A-Z night ooit, bevragen we welke verantwoordelijkheden we kunnen nemen in onze artistieke praktijk. Hoe kan een artistieke praktijk zich constructief verhouden tot deze destructieve perspectieven? Waar liggen mogelijkheden en zijn er überhaupt nog lichtpunten?

Om perspectief te bieden op een wereld vol onzekerheden is er nood aan nieuwe methoden en kennis. Vanuit de gedachte dat menselijke acties de wereld in gevaar brengen, is het ook aan de mens om te zoeken naar acties die alternatieven aantonen. Welke positie kunnen kunstenaars en creatives daartoe innemen? Zoek je naar antwoorden, doe je alsof er niets aan de hand is, wijs je met beschuldigende vinger, toon je medeplichtigheid of wil je zelfs verantwoordelijkheid afdwingen?

Aanleiding voor deze avond vormt het doctoraatsonderzoek van fotograaf Kristof Vrancken. Hij doet onderzoek naar The Sustainist Gaze. Filosofe  en curator Sue Spaid (VS) en regisseur en beeldend kunstenaar Kris Verdonck (BE) delen hun perspectieven en ideeën omtrent de artistieke praktijk in verhouding tot het concept van Het Antropoceen. Ze verwoorden hun eigen zoektocht hoe we vooruit kunnen komen in een wereld vol onzekerheden. Ze presenteren ideeën rondom interdisciplinariteit en de potentie van grensoverschrijdende samenwerkingen. De avond wordt beklonken met een reactie op deze perspectieven middels een live performance van de eenmansband Innerwoud: bestaande uit contrabassist Pieter-Jan Van Assche (BE).

Met bijdragen van:

Kristof Vrancken

Aanleiding voor deze A-Z night is het doctoraatsonderzoek The Sustainist Gaze van fotograaf Kristof Vrancken waarin hij de relatie tussen mens en omgeving, en de overblijfselen van menselijke activiteiten onderzoekt. De natuur is een actief ingrediënt in zijn fotografische processen. Meer info + Engelse tekst.

Sue Spaid

Sue Spaid is een filosofe, curator en auteur. Ze werkt rond het begrip Ecoventions (samentrekking ‘ecology’ en ‘inventions’) en maakt exposities met het werk van ecologen, vormgevers en wetenschappers die nadenken over het aanpakken en oplossen van ecologische problemen. Meer info + Engelse tekst.

Kris Verdonck

Kris Verdonck bespeelt het grensgebied tussen beeldende kunst en theater, tussen installatie en performance, tussen dans en architectuur. Het theaterstuk Conversations (at the end of the world) (2016) onderzoekt wat we zullen doen en zeggen bij een snel naderend einde. Meer info + Engelse tekst.

Performance: Innerwoud

Innerwoud is de eenmansband van contrabassist Pieter-Jan Van Assche. Zijn muziek wordt omschreven als momenten vol neo-klassiek-minimalisme en etherische kamermuziek die overgaan in de wereld van grauwe drones en ambient. Meer info + Engelse tekst.