Guillaume Neu-Rinaudo

designer

Designer Guillaume Neu-Rinaudo pendelt tussen Berlijn en Parijs. Hij studeerde af als master in Social Design aan de Design Academy Eindhoven. Zijn fascinatie voor de manier waarop mensen zich gedragen en met anderen in interactie gaan, sterkt zijn overtuiging dat zelfreflectie een essentieel onderdeel moet zijn van ons leven. Hij probeert onze zintuigen te triggeren door lichaam en geest te verbinden of door methodes aan te reiken om onszelf in vraag te stellen. Hij put uit de metafysica om een innerlijke dialoog op gang te brengen en wil voorwerpen maken die ons tot zelfinzicht kunnen leiden. Omdat voorwerpen en mensen zo nauw met elkaar verbonden zijn, wil hij eerder ervaringen en herinneringen ontwerpen dan voorwerpen an sich. Guillaume is laureaat van Toegepast 19.

Core Discipline(s)

Social Design