Lee Castro

designer

Lee Castro werd gevormd door een reactie tussen twee disciplines. Een spontane dialoog tussen een Zuid-Koreaanse schilder en een Belgische architect leidde tot een natuurlijke fermentatie van gemeenschappelijke raakvlakken. De vorm van onze conversaties werden niet geleid door woorden maar door belichaamde beelden; tussen lijnen, materialen, kleuren, maquettes en schilderijen. Wij willen humor, speelsheid, eenvoud en de kracht van lokale materialiteit inzetten als voedingsbodem voor het proces. Het belangrijkste is dat het maak proces geworteld is in het genot van de denkende handen.

Core Discipline(s)

Product Design