MagazineEssay

Origamy

  • Words

    Nik Baerten

  • Images

    Benjamin Sporken

Prof. Rachel Armstrong, Professor van Experimentele Architectuur bij Newcastle University School of Architecture, Newcastle, VK

Origami (zn): De goochelkunst van ruimte-tijd-reizen.

Origamen (ww): Een dwang om zonder ophouden de grenzen van het bestaan te verkennen en onder druk te zetten. De kunstige en atletische handeling van het weven van ruimte-tijd-stoffen die de voorwaarden voor nieuwe ruimtes en gebeurtenissen creëren.

Origami-draden worden geoogst met een koperen condensor van ruimte-tijd-dauw. Ze kunnen ook individueel geplukt worden van de Impliciete Orde, de onderling verbonden matrix van de kosmos, met speciale eetstokjes. Het distillaat van tijd-ruimte wordt dan gesponnen uit deze vloeistof als vezels, die dan gewoven worden in geometrische trajecten met een diversiteit aan weeftechnologieën met onder andere stokken en weefgetouwen.

Ruimte-tijd-vezels kunnen in het universum uitgeworpen worden door origamers als een transportnetwerk, als kunstig gelanceerde visnetten, die acrobatisch getalenteerde wevers en verkenners de mogelijkheid bieden om door ruimte-tijd te glijden met de geweven draden en stoffen die ze maken. Origami biedt dus ruimte-tijd-verkenners toegang tot mechanismen die het hen mogelijk maken om te reizen naar andere werelden en parallelle realiteiten, waar ze vreemde landschappen kunnen zien en alternatieve bestaansvormen kunnen beleven. Deze zijn niet bepaald door aardse noties van ruimte en tijd maar zijn vaak veel vreemder, anders en verschillend.

Semantisch gezien is origami een verdichting van drie ideeën.

Orig(ine): Dit verwijst naar de oorsprong van het leven. Het gaat om de kunst en wetenschap om leven te maken en de kunst van het leven zelf te leven.

(G)ami: Dit duidt op de speelse kwaliteiten van het vouwen van de ruimte-tijd-stoffen. Het verwijst naar Game of Life van Conway, niet enkel als een vorm van patroonproductie, maar als de fysieke uitdrukkingen van de relaties, materialen en uitwisselingen binnen het eb en vloed van het zijn. Origamers gebruiken kunst, wetenschap, muziek, acrobatie en de synthese van vouwen om levensprocessen te orkestreren binnen de vele niches waaruit het universum bestaat.

(Gami) verwijst ook naar de ‘gameten’, de levenszaden waarvan de fusie aanleiding geeft tot nieuwe en gevarieerde lichamen.

Origamer (zn): Diegene die door ruimte-tijd reist om alternatieve levensvormen en dimensies van bestaan te ontdekken als een synthese van veel verschillende praktijken waarin spelers zich continu moeten aanpassen aan eindeloos veranderende omstandigheden, adembenemende spektakels aanwakkeren en verhalen terugbrengen uit parallelle werelden van heel de kosmos.

Dit artikel is deel 05 van

Woorden voor werelden