MagazineEssay

Hercomplexualisatie

  • Words

    Nik Baerten

  • Images

    Benjamin Sporken

Hercomplexualisatie (zn), de – de handeling van het hercomplexualiseren. Een tak van democratisch ontwerp van systemen, met zijn oorsprong in de vroege jaren 2020, als een tegengif voor de opkomst van populisme en de oversimplificatie van complexe problemen, die complexe maatschappelijke problemen begrijpelijk maken op een manier die respect toont voor hun inherente complexiteit.

‘Genk, 25 juni 2042

“Toen ik het gebouw van de gemeentediensten binnenging, werd ik doorverwezen naar het kantoor van het Hoofd Hercomplexualisatie. Haar kantoor grensde aan dat van de burgemeester. Na jaren van ontkenning hadden politici, beleidsmakers en ambtenaren eindelijk de behoefte erkend om directer te investeren in het ontwerp van instrumenten en systemen die burgers in staat stelden de steeds grotere complexiteit van maatschappelijke uitdagingen te begrijpen en zich ervoor te engageren door hen te stimuleren om een bredere en actievere politieke rol te spelen in hun lokale wijksamenstellingen. De zet had heel lang op zich laten wachten, ‘gecompliceerd’ en ‘complex’ werden al eeuwen verward, ‘eenvoudige’ oplossingen bleken al te vaak ‘simplistisch’ of ‘eenvoudigweg rampzalig’.”

Dit artikel is deel 09 van

Woorden voor werelden